Počet záznamů: 1

Rusko v korespondenci Karla Kramáře a Tomáše G. Masaryka z roku 1919

 1. 1.
  0330839 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Quagliatová, Vlasta
  Rusko v korespondenci Karla Kramáře a Tomáše G. Masaryka z roku 1919.
  [Russia in a Correspondence between Karel Kramář and Tomáš G. Masaryk in 1919.]
  Slovanský přehled. Roč. 95, č. 2 (2009), s. 211-224 ISSN 0037-6922
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel * Masaryk, T. G. * correspondence
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek se zabývá postoji Karla Kramáře a Tomáše G. Masaryka k ruské otázce na základě jejich vzájemné korespondence. Zaměřuje se na soubor dopisů sepsaný v průběhu roku 1919. Sleduje Kramářovy i Masarykovy názory na řešení kritické situace v Rusku po roce 1917, přibližuje jejich ideovou konfrontaci nad návrhy prvního československého premiéra ve věci vojenského zakročení proti bolševikům.

  The essay comments on attitudes of Karel Kramář and Tomáš G. Masaryk towards the Russian issue and is based on their mutual correspondence. It concentrates on a collection of letters written in 1919. It follows Kramář´s and Tomáš G. Masaryk´s opinions on solving the critical situation in Russia after 1917 and elaborates on their ideological confrontation regarding the first Czechoslovak Prime Minister´s proposals to conduct a military operation against the Bolsheviks.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176528