Počet záznamů: 1

Effect of arc current modulation on plasma jet fluctuations in plasma spraying torch

 1. 1.
  0330835 - UFP-V 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kopecký, Vladimír - Hrabovský, Milan
  Effect of arc current modulation on plasma jet fluctuations in plasma spraying torch.
  [Vliv modulace obloukového proudu na fluktuace proudu plazmatu v nástřikovém plazmatronu.]
  Proceedings of the 19th International Symposium on Plasma (ISPC). Bochum: Ruhr-University Bochum, 2009 - (von Keudell, A.; Winter, J.; Böke, M.; Schulz-von der Gathen, V.), P1.5.16-P1.5.16. ISPC. ISBN 978-0-471-72001-0.
  [International Symposium on Plasma Chemistry - ISPC /19./. Bochum (DE), 26.07.2009-31.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1084
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Oscillations of plasma jet * current ripple * boundary layer instability * frequency spectra
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  Plasma jet fluctuations were analyzed on the basis of diagnostics with an array of high frequency photodiodes for dc plasma torch equipped by rectifier with current ripple 30 kHz. Generation of boundary instability with the current modulation frequency and its harmonics was proved using fast Fourier transformation, contour plots and phase portraits.

  Fluktuace proudu plazmatu byly analyzovány na základě diagnostiky řádkou vysokofrekvenčních fotodiod v případě DC plazmatronu s usměrňovačem se zvlněním proudu 30kHz. Byla prokázána generace hraniční nestability s frekvencí modulace proudu a jejich harmonických s použitím Rychlé Fourierovy transformace, konturových diagramů a fázového portrétu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176526