Počet záznamů: 1

Role of anode attachment and hydrodynamic instabilities in disturbing of thermal plasma flow

 1. 1.
  0330826 - UFP-V 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chumak, Oleksiy - Kopecký, Vladimír - Kavka, Tetyana - Hrabovský, Milan
  Role of anode attachment and hydrodynamic instabilities in disturbing of thermal plasma flow.
  [Role anodového připojení a hydrodynamických nestabilit v rušení proudu termického plazmatu.]
  Proceedings of the 19th International Symposium on Plasma (ISPC). Bochum: Ruhr-University Bochum, 2009 - (von Keudell, A.; Winter, J.; Böke, M.; Schulz-von der Gathen, V.), P1.5.32.-P1.5.32. ISPC. ISBN 978-0-471-72001-0.
  [International Symposium on Plasma Chemistry/19th./. Bochum (DE), 26.07.2009-31.07.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB100430701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Anode processes * thermal plasma flow
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/606.pdf http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/606.pdf

  Anode attachment together with hydrodynamic instabilities of flow is main sources of plasma flow fluctuations. Their influence is comparable and in dependence on the plasma generation parameters one of this phenomena plays more important or even dominant role. Comparison of effects of this two disturbance sources was the aim of this work.

  Anodové připojeni spolu s hydrodynamickými nestabilitami jsou hlavními zdroji fluktuací proudu termického plazmatu. Jejich vliv je porovnatelný. V závislosti na parametrech generace plazmatu jeden z nich může dominovat v rušení proudění. Cílem této práce je srovnání vlivu těchto dvou zdrojů na celkové rušeni a nestabilitu proudění plazmatu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176520