Počet záznamů: 1

Prag im Mai 1945. Die Geschichte eines Aufstandes

 1. 1.
  0330824 - USD-C 2010 RIV DE ger B - Monografie kniha jako celek
  Kokoška, Stanislav
  Prag im Mai 1945. Die Geschichte eines Aufstandes.
  [Prague in may 1945. History of a rising.]
  Göttingen: V&R unipress, 2009. 315 s. 55. ISBN 978-3-89971-540-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: world war II * Prague rising * Czech resistance movement
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Die Studie beleuchtet ein kaum bekanntes Kapitel der tschechischen Zeitgeschichte: Den Aufstand der Untergrundbewegung unter der Führung des Tschechischen Nationalrates gegen die deutschen Besatzer am 5. Mai 1945. Die Publikation leistet eine präzise Beschreibung des Aufstands, die Dramatik des gesamten Geschehens deutlich werden lässt, und bettet die Untersuchung in den Kontext der detschen und alliierten Politik- und Militärstrategie ein.

  This study illuminates an relatively unknown chapter in the Czech modern history: the uprising of the resistance movement under the leadership of the Czech National Council against the German occupants on 5 May 1945. The publication describes precisely the uprising as well as the drama of the entire events, and embeds them in the context of the German and Allied political and military strategy.

  Studie objasňuje relativně málo známou kapitolu českých moderních dějin: Povstání domácího hnutí odporu proti německým okupantům 5. května 1945, v jehož čele stála Česká národní rada. Publikace precizně popisuje všechny dramatické události povstání a jejich výklad zasazuje do kontextu německé a spojenecké politiky a vojenské strategie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176518