Počet záznamů: 1

Increasing antioxidant protection during mebendazole and AKβ vitamin complex treatment of experimental trichinellosis in rats

 1. 1.
  0330803 - FGU-C 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Tolstoy, V.A. - Lytvynets, Andrej - Langrová, I.
  Increasing antioxidant protection during mebendazole and AKβ vitamin complex treatment of experimental trichinellosis in rats.
  [Zvýšení antioxidantní ochrany u potkanů s experimentální trichinelózou během léčení mebendazolem a AKβ vitaminovým komplexem.]
  Helminthologia. Roč. 46, č. 3 (2009), s. 145-150 ISSN 0440-6605
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: AKβ vitamin complex * lipid peroxidation process * mebendazole * Trichinella spiralis
  Kód oboru RIV: FP - Ostatní lékařské obory
  Impakt faktor: 0.951, rok: 2009

  To enhance the effect of treatment method of Trichinellosis with mebendazole, lipid peroxidation processes (LPP) in blood of Wistar rats experimentally infected with Trichinella spiralis were investigated. In accordance with health condition of infected rats treated with mebendazole and combination of mebendazole and AKβ vitamin complex, dynamics of the main values of the LPP (such as: activity of superoxide dismutase (SOD) and katalase (CAT) in erythrocytes and malonic dialdehyde (MDA) concentration in blood serum) were analyzed

  Pro zvýšení efektivity léčení trichinelózu mebendazolem byly sledovány procesy peroxidace lipidu (LPP) v krvi potkanů experimentálně infikovaných Trichinella spiralis. V souladu se zdravotním stavem infikovaných potkanů, léčených mebendazolem a kombinaci mebendazolu a AKβ vitaminového komplex byly sledovány hlavní ukazatele LPP (aktivita superoxiddismutázy (SOD) a katalázy (CAT) v erytrocytech a koncentrace malondialdehydu (MDA) v krevním séru)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176503