Počet záznamů: 1

Structures and interactions in polymer systems characterized by NMR methods

 1. 1.
  0330787 - UMCH-V 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Spěváček, Jiří
  Structures and interactions in polymer systems characterized by NMR methods.
  [Struktury a interakce v polymerních systémech charakterizované NMR metodami.]
  Proceedings of the Scientific Conference Physics of Materials ´09. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics - Technical University of Košice, 2009 - (Lisý, V.; Olčák, D.), s. 57-60. ISBN 978-80-8086-122-3.
  [Physics of Materials ´09. Košice (SK), 14.10.2009-16.10.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/1281
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: thermoresponsive polymers * hydration * semicrystalline
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  The possibilities of liquid-state and solid-state NMR spectroscopies are illustrated on examples of several systems which are relevant to the field of polymer materials. Results on interactions in aqueous solutions of thermoresponsive polymers, on structural characterization of semicrystalline low – molecular weight poly(ethylene oxide)s and on phase structure in biodegradable starch/polycaprolactone blends are discussed.

  Možnosti NMR spektroskopií kapalného a pevného stavu jsou ilustrovány na příkladech několika systémů relevantních k tématu polymerní materiály. Diskutovány jsou výsledky týkající se interakcí ve vodných roztocích termoresponzivních polymerů, strukturní charakterizace semikrystalických polyetylenoxidů o nízké molekulové váze a fázové struktury v biodegradovatelných směsích škrob/polykaprolakton.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176491