Počet záznamů: 1

Změny mikrobiálního společenstva způsobené pasáží trávicím traktem žížal

 1. 1.
  0330781 - BC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Němcová, Anna - Pižl, Václav - Elhottová, Dana
  Změny mikrobiálního společenstva způsobené pasáží trávicím traktem žížal.
  [Changes of microbial communities resulting from the passage through the earthworm gut.]
  Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Život v půdě X. České Budějovice: Ústav půdní biologie BC AV ČR, 2009, s. 108-117. ISBN 978-80-86525-16-7.
  [Život v půdě /10./. České Budějovice (CZ), 27.01.2009-28.01.2009]
  Grant CEP: GA MŠk LC06066; GA AV ČR IAA600200704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: cultivable bacteria * earthworm digestive tract
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Selektivní vliv podmínek trávicího traktu žížal se podílí na redukci nebo stimulaci různých mikrobiálních skupin. Pasáž půdy zažívacím traktem žížaly obecně podporuje zvýšení celkové aktivní mikrobiální biomasy. Počet kultivovatelných bakterií přítomných ve střevě žížaly průkazně nevzrůstá ve srovnání s okolním půdním prostředím, ale dochází ke změnám v druhové bohatosti. Obvykle se během pasáže částečně mění také zastoupení mikrobiálních skupin. Pasáž trávicím traktem a exkrece do půdy může dlouhodobě ovlivnit i funkci významných mikrobiálních skupin. Cílem příspěvku je shrnout přehled kvantitativních a kvalitativních charakteristik doprovodné mikroflóry těchto významných zástupců půdní makrofauny.

  Selective effect of earthworm gut conditions is participating in the reduction or stimulation of individual microbial groups. In general, the passage through the earthworm digestive tract leads to an increase of total active microbial biomass. The numbers of cultivable bacteria present in earthworm gut are not shifted significantly in comparison with surrounding environment but their species richness changes. Usually some bacterial groups are partially changed during the passage. The long-lasting effect of the passage and animal excretion into the soil can involve the function of important microbial groups. The aim of this study was to summarize current knowledge about both quantitative and qualitative characteristics of the microflora connected with these significant representatives of soil macrofauna.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176489