Počet záznamů: 1

The global invasion success of Central European plants is related to distribution characteristics in their native range and species traits

 1. 1.
  0330778 - BU-J 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pyšek, Petr - Jarošík, Vojtěch - Pergl, Jan - Randall, R. - Chytrý, M. - Kühn, I. - Tichý, L. - Danihelka, Jiří - Chrtek, Jindřich - Sádlo, Jiří
  The global invasion success of Central European plants is related to distribution characteristics in their native range and species traits.
  [Invaze středoevropských rostlin v jiných částech světa závisí na rozšíření v původním areálu a jejich druhových vlastnostech.]
  Diversity and Distributions. Roč. 45, č. 5 (2009), s. 891-903 ISSN 1366-9516
  Grant CEP: GA ČR GA206/03/1216; GA MŠk LC06073
  Grant ostatní:Evropská komise(XE) GOCE-CT-2003-506675
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: residence time * archaeophyte * North America
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 4.224, rok: 2009

  The probability that a species becomes alien outside its native distribution range is determined by the size of its native range and tolerance to a wide range of climates acquired in the region of origin. Biological traits play only an indirect role at this stage of invasion via determining the size of the native range.Species ability to become weed is determined not only by the above characteristics of native distribution, but also directly by biological traits (life form, strategy, early flowering, tall stature, generative reproduction, number of ploidy levels and opportunistic dispersal by a number of vectors).

  Pravděpodobnost, že bude středoevropský druh zavlečen do jiné části světa, je určována velikostí jeho primárního areálu a schopností růst v širokém rozmezí klimatických podmínek, kterou získává v místě svého původního rozšíření. Biologické vlastnosti hrají pouze nepřímou roli, tím, že spoluurčují velikost původního arálu. Pravděpodobnost, že se druh stane invazním, však přímo závisí nejen na vlastnostech původního areálu, ale i na biologických vlastnostech; životní forma, životní strategie, časné kvetení, výsoký vzrůst, generativní reprodukce, počet ploidních hladin a šíření prostřednictvím několika vektorů podporují invazivnost.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176486