Počet záznamů: 1

Extra-regional residence time as a correlate of plant invasiveness: European archaeophytes in North America

 1. 1.
  0330762 - BU-J 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  La Sorte, F. A. - Pyšek, Petr
  Extra-regional residence time as a correlate of plant invasiveness: European archaeophytes in North America.
  [Mimoregionální doba od zavlečení ovlivňuje rostlinné invaze: evropské archeofyty v Severní Americe.]
  Ecology. Roč. 90, č. 9 (2009), s. 2589-2597 ISSN 0012-9658
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Grant ostatní:Evropská komise(XE) GOCE-CT-2003-506675
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: residence time * archaeophyte * North America
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 4.411, rok: 2009

  Plant species that were introduced into Europe prior to AD 1500 (European archaeophytes) that were subsequently introduced into North America provide a unique opportunity to examine the effect of extra-regional residence time (residence time that occurred in a nonnative region before a species was introduced into a new region). European archaeophytes were more likely to become noxious weeds, particularly within agricultural areas, and were associated with significant losses in beta diversity. We suggest that this outcome is a consequence of extra-regional residence time, which allowed for the selection of species or the evolution of traits that favored the colonization of arable habitats associated with early agricultural activities in Europe. Our findings suggest that a long-term trajectory can be established, with residence time in one region building biological and geographical potential, often in direct association with anthropogenic activities, for invasions in new regions.

  Rostlinné druhy zavlečené do Evropy před rokem 1500 (archeofyty) a následně zavlečené do Severní Ameriky umožňují studovat vliv. tzv. mimoregionální doby od zavlečení (definované jako čas, který druh strávil jako nepůvodní v jiné části světa předtím, než byl zavlečen do studovaného území). Práce dokládá, že úspěch a značné rozšíření evropských archeofytů v Severní Americe lze zčásti přičíst právě vlivu mimoregionální doby od zavlečení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176474