Počet záznamů: 1

A standardized response to biological invasions. Response

 1. 1.
  0330758 - BU-J 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hulme, P. E. - Nentwig, W. - Pyšek, Petr - Vila, M.
  A standardized response to biological invasions. Response.
  [Standardizovaný přístup k biologickým invazím. Odpověď.]
  Science. Roč. 325, č. 5937 (2009), s. 146-147 ISSN 0036-8075
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: biological invasions * strategy * global scope
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 29.747, rok: 2009

  European data, recently acquired during the DAISIE project, provide a strong platform on which to build a European strategy on invasive species. However, appropriate databases, that exist in some parts of the world, alone are not enough to build a global structure to migitate the effects of invasive species. The outcome of the current discussions about a European invasive species strategy will not only send signals to other nations regarding the way forward on these issues, but will also clarify the future prospects of a globally supported strategy on invasive species.

  Evropa disponuje díky projektu DAISIE kvalitními daty, která umožňují vytvoření strategie pro boj s invazními druhy, může být příkladem ostatním částem světa a také přispět k vytvoření globální strategie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176471