Počet záznamů: 1

Kultivace bakterií z netopýřího guána

 1. 1.
  0330746 - BC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Petrásek, Jiří - Elhottová, Dana - Krištůfek, Václav - Kováč, L.
  Kultivace bakterií z netopýřího guána.
  [The cultivation of bacteria originated in bat guano.]
  Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Život v půdě X. České Budějovice: Ústav půdní biologie BC AV ČR, 2009, s. 118-127. ISBN 978-80-86525-16-7.
  [Život v půdě /10./. České Budějovice (CZ), 27.01.2009-28.01.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600660605; GA MŠk LC06066
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: caves * bat guano * bacteria
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Netopýří guano představuje důležitý zdroj organických látek v oligotrofních jeskyních. Vysoký obsah chitinu, který pochází z nestrávených zbytků těl hmyzu v potravě netopýrů, způsobuje, že se guano rozkládá velmi pomalu. V průběhu času se v blízkosti netopýřích kolonií vytváří kopy guana staré i několik stovek let. Netopýří guano tak představuje unikátní prostředí, ve kterém panují specifické podmínky a tomu odpovídá také složení bakteriálního společenstva. V rámci této studie byla plotnovou metodou pomocí šesti kultivačních médií sledována bakteriální společenstva guana z jeskyně Domica a z Ardovské jeskyně (NP Slovenský kras). Celkové počty kultivovatelných aerobních bakterií v guanu byly hodnoceny pomocí růstu na zpevněném komplexním médiu TSBA (Becton & Dickinson). Celkové počty kultivovatelných anaerobních bakterií byly sledovány pomocí DifcoTM Anaerobic Agar (Becton & Dickinson) a krevního agarového média (Shadler + 5% beranní krev, Oxoid).

  The bat guano represents an important source of organic matter in the oligotrophic caves. The high content of chitin from the remains of digested insect in bat diet causes the slow decomposition of the guano. The bat guano deposits can be auccumulated near the bat colonies during hundreds of years. The bat guano represents unique environment with specific conditions and appropriate composition of bacterial community. In this study, the bacterial communities of the guano from Domica and Ardovská Caves (NP Slovak Karst) were investigated using plate method with six different growing media. Total numbers of cultivable aerobic bacteria in guano were determined on the solid complex medium TSBA (Becton & Dickinson]. Total numbers of cultivable anaerobic bacteria were determined on the DifcoTM Anaerobic agar and blood agar (Schaedler agar with 5% sheep blood).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176460