Počet záznamů: 1

Invasion biology is a discipline that’s too young to die

 1. 1.
  0330731 - BU-J 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pyšek, Petr - Hulme, P. E.
  Invasion biology is a discipline that’s too young to die.
  [Invazní biologie je mladá disciplína.]
  Nature. Roč. 460, č. 7253 (2009), s. 324-324 ISSN 0028-0836
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: biological invasions * field delimination * species origin
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 34.480, rok: 2009

  The comparison of alien and native species, distinguished on the basis of their native distribution, has contributed to a better understanding of population dynamics, ecosystem function and species evolution. Although our knowledge of the drivers and consequences of invasions is still rather poor, the wisdom of distinguishing species in relation to their geographical origin is confirmed by discoveries of the often marked difference between alien and native species in behaviour, traits and impact.

  Srovnávací studie původních a nepůvodních druhů, založené na oblasti původního rozšíření, přispívají k pochopení populační dynamiky, fungování ekosystémů a evoluce druhů. Přestože jsou naše znalosti způsobů zavlékání a důsledků invazí stále ještě neúplné, rozlišování druhů na základě jejich zeměpisného původu je opodstatněno rozdíly v chování, vlastnostech a impaktu mezi původními a nepůvodními druhy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176446