Počet záznamů: 1

Chronic antioxidant therapy fails to ameliorate hypertension: potential mechanisms behind

 1. 1.
  0330730 - FGU-C 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pecháňová, Olga - Šimko, F.
  Chronic antioxidant therapy fails to ameliorate hypertension: potential mechanisms behind.
  [Chronická antioxidační léčba nedokáže ovlivnit hypertenzi: možné mechanismy.]
  Journal of Hypertension. Roč. 27, Suppl.6 (2009), S32-S36 ISSN 0263-6352
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/08/0139
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: endothelial dysfunction * NADP(H) oxidase * reactive oxygen species
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Impakt faktor: 4.988, rok: 2009

  The elevated production of reactive oxygen species (ROS) is believed to play an important role in hypertension, but clinical studies on chronic antioxidant therapy of hypertension fail to confirm this hypothesis. Elevated ROS production in hypertension may also stimulate the activity of the antioxidant defense system and thus improve NO bioavailability. Prolonged antioxidant therapy may attenuate the beneficial regulatory effect of ROS

  Zvýšená produkce volných kyslíkových radikálů může hrát důležitou úlohu v hypertenzi, ale klinické studie o antioxidační terapii tuto hypotézu nepodporují. Kyslíkové radikály mohou totiž stimulovat antioxidační mechanismy a tím i zlepšovat biologickou dostupnost NO. Dlouhodobá antioxidační terapie může oslabovat tyto blahodárné regulační účinky kyslíkových radikálů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176445