Počet záznamů: 1

Synergy between pathogen release and resource availability in plant invasion

 1. 1.
  0330724 - BU-J 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Blumenthal, D. - Mitchell, C. E. - Pyšek, Petr - Jarošík, Vojtěch
  Synergy between pathogen release and resource availability in plant invasion.
  [Synergické působení úniku před patogeny a dostupnosti zdrojů v rostlinných invazích.]
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Roč. 106, č. 19 (2009), s. 7899-7904 ISSN 0027-8424
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Grant ostatní: Evropská komise(XE) GOCE-CT-2003-506675
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: plant invasions * enemy release * resource availability
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 9.432, rok: 2009

  Fast-growing plant species adapted to moist, nitrogen-rich soils lost many more fungal and viral pathogens upon introduction to the United States than did other types of plants. Such enemy release is thought to provide exotic species with an advantage over native species still burdened by their enemies. This is the first study to show that the strength of enemy release can be predicted from the type of plant: Exotic species that are fast-growing and weedy are likely to benefit most from enemy release. Unfortunately, these are the same species most-favored by global change. Fast-growing, weedy species thrive in environments with ample plant resources. And global change increases key plant resources, such as carbon dioxide and soil nitrogen, through increases in the greenhouse gases carbon dioxide and nitrous oxide, respectively.

  Rychle rostoucí rostliny, adaptované z oblasti původního rozšíření na vlhká a dusíkatými živinami bohatá stanoviště, tedy prostředí s vysokými hladinami zdrojů, jsou náchylnější k houbovým a virovým chorobám. Při invazi do nového areálu však tyto druhy ztrácejí mnohem více těchto patogenů, než rostliny ze stanovišť na zdroje chudých, což napomáhá jejich šíření. Tento výsledek přispívá k vysvětlení, proč jsou rostlinné invaze nejnebezpečnější v prostředí bohatém živinami a dalšími zdroji, které je nejčastěji vytvářeno lidskou činností.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176441