Počet záznamů: 1

Pražský hrad v raném středověku

 1. 1.
  0330680 - ARU-G 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Frolík, Jan
  Pražský hrad v raném středověku.
  [Prague Castle during Early Middle Ages.]
  Přemyslovci. Budování českého státu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009 - (Sommer, P.; Třeštík, D.; Žemlička, J.), s. 126-128. ISBN 978-80-7106-352-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Prague Castle * Early Middle Ages * Mediaeval Archaeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Stručný přehled vývoje a podoby Pražského hradu v období 9.-12. století na základě výsledků archeologických výzkumů.

  Summary of development and form of Prague Castle in period since 9th till 12th centuries based on the results of archaeological excavations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176409