Počet záznamů: 1

Substrate-induced antiferromagnetism of ultrathin iron overlayers on the iridium and rhodium (001) surfaces

 1. 1.
  0330667 - FZU-D 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Máca, František - Kudrnovský, Josef - Drchal, Václav - Turek, Ilja - Bengone, O. - Redinger, J.
  Substrate-induced antiferromagnetism of ultrathin iron overlayers on the iridium and rhodium (001) surfaces.
  [Substrátem indukovaný antiferomagnetismus ultratenkých železných vrstev na površích iridia a rhodia (001).]
  Acta Physicae Superficierum. Roč. 11, - (2009), s. 38-40 ISSN 1642-6037
  Grant CEP: GA ČR GA202/07/0456; GA MŠk OC09028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520; CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: iridium * rhodium * iron * magnetismus in thin layers * density functional calculations
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  We present ab initio study of structural and magnetic stability of a Fe monolayer on the fcc(001) surface of iridium and rhodium. The Fe monolayer has a strong tendency to order antiferromagnetically for the true relaxed geometry. On the contrary an unrelaxed sample has a ferromagnetic ground state. The antiferromagnetism is thus stabilized by the decreased overlayer-sustrate layer spacing. The present study centers around the evaluation of pair exchange interactions between Fe atoms in the Fe overlayer which allows detailed understanding of the antiferromagnetism of the overlayer. Furthermore, our calculations indicate that the nature of the true ground state could be more complex and display a spin spiral like rather than a c(2×2)-antiferromagnetic order.

  Prvoprincipielní studie strukturních a magnetické stability železné monovrstvy na površích (001) iridia a rhodia ukazuje stabilizaci antiferomagnetického uspořádání při zmenšení mezirovinné vzdálenosti mezi substrátem a vrstvou železa.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176400