Počet záznamů: 1

Magnetocaloric effect and spin reorientation transition in single-crystal Er.sub.2./sub.(Co.sub.0.4./sub.Fe.sub.0.6./sub.).sub.17./sub..

 1. 1.
  0330656 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ilyn, M. - Andreev, Alexander V. - Zhukova, V. - Zhukov, A. - Tishin, A. - Gonzalez, J.
  Magnetocaloric effect and spin reorientation transition in single-crystal Er2(Co0.4Fe0.6)17.
  [Magnetokalorický jev a přechod spinové reorientace v monokrystalu Er2(Co0.4Fe0.6)17.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 105, č. 7 (2009), 07A918/1-07A918/3 ISSN 0021-8979
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/0339
  Grant ostatní:SMST(ES) NAN2004-09203-C04
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: magnetization processes * uniaxial anisotropy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.072, rok: 2009

  Magnetic and magnetocaloric properties of single crystal Er2(Co0.4Fe0.6)17 were investigated. First order spin reorientation phase transition was observed at 272 K. Magnetic easy-axis anisotropy was found below this temperature and the easy-plane one above. Magnetocaloric effect accompanying field induced first order magnetic reorientation has been measured directly. It reaches -0.25 and 0.15 K, respectively, provided that the field is perpendicular to the easy-magnetization direction. These values were satisfactorily compared with thermodynamic calculations.

  Byl pozorován fázový přechod prvého druhu se spinovou reorientací ze snadné roviny nad do snadné osy pod přechodem při 272 K v Er2(Co0.4Fe0.6)17. Magnetokalorický jev byl měřen přímo a výsledky se shodují s termodynamickými výpočty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176392