Počet záznamů: 1

Interfacial Microstructures in Martensitic Transitions: From Optical Observations to Mathematical Modeling

 1. 1.
  0330633 - UT-L 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Seiner, Hanuš - Glatz, Ondřej - Landa, Michal
  Interfacial Microstructures in Martensitic Transitions: From Optical Observations to Mathematical Modeling.
  [Rozhraňové mikrostruktury při martenzitických transformacích: Od optických pozorování k matematickému modelování.]
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. Roč. 7, č. 5 (2009), s. 445-456 ISSN 1543-1649
  Grant CEP: GA ČR GP202/09/P164; GA AV ČR(CZ) IAA200100627; GA ČR GA101/06/0768; GA MŠk(CZ) 1M06031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: martensitic transition * shape memory alloys * X-interface * Cu-Al-Ni
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 0.734, rok: 2009
  http://dl.begellhouse.com/journals/61fd1b191cf7e96f,5d71ecb1241e6f50,6d4705726d8226cf.html09

  We present a construction of a mathematical model of an interfacial microstructure (i.e., microstructure forming at the phase interface between austenite and martensite) in a single crystal of Cu-Al-Ni shape memory alloy.

  V tomto článku je popsán vývoj matematického modelu rozhraňových mikrostruktur (tedy mikrostruktur, formujících se na rozhraní mezi austenitem a martenzitem) v monokrystalu slitiny s tvarovou pamětí Cu-Al-Ni.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176375