Počet záznamů: 1

Optical properties of chalcogenide multilayer deposited on Au layer

 1. 1.
  0330632 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kohoutek, T. - Orava, J. - Přikryl, J. - Hrdlička, M. - Wágner, T. - Knotek, P. - Vlček, Milan - Frumar, M.
  Optical properties of chalcogenide multilayer deposited on Au layer.
  [Optické vlastnosti chalkogenidových multivrstev napařených na vrstvu zlata.]
  Journal of Non-Crystalline Solids. Roč. 355, 37-42 (2009), s. 1947-1950 ISSN 0022-3093.
  [XVI.th International Symposium on Non-Oxide and New Optical Glasses. Montpellier, 20.04.2009-25.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: chalcogenides
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.252, rok: 2009

  The chalcogenide multilayers were prepared as dielectric mirrors having the first order stop band in the mear infrared region around 1.55 nm. The 7,5m layer pairs of alternating amorphous Sb-Se and As-S layers were deposited on glass substrates using conventional thermal evaporation method.

  Planární 15-vrstvá dielektrická zrcadla byla připravena střídavým vakuovým napařováním vrstev amorfních chalkogenidů Ge-Se a As-Se s vysokým rozdílem indexu lomu. Zrcadla vykazují pás vysoké odrazivosti při 1,55 nm.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176374