Počet záznamů: 1

Gas Phase Degradation of Acetone Using a TiO2 Photocatalyst Supported on a Polyester Fabric

 1. 1.
  0330615 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Žabová, Hana - Dvořák, B.
  Gas Phase Degradation of Acetone Using a TiO2 Photocatalyst Supported on a Polyester Fabric.
  [Fotokatalytická oxidace acetonu s použitím oxidu titaničitého naneseného na polyesterové pletenině.]
  Reaction Kinetics and Catalysis Letters. Roč. 98, č. 1 (2009), s. 165-175 ISSN 0304-4122
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD203/08/H032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: polyester fabric * photocatalytic reactor * acetone
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  The feasibility of using a titanium dioxide photocatalyst supported on polyester fabric for the removal of low concentrations of VOCs was evaluated. A series of experiments was conducted to evaluate photocatalytic efficiency in terms of the following: catalytic activity; reaction temperature; influence of mass transfer and type of VOC.

  Práce je zaměřena na přípravu technicky využitelných katalyzátorů pro fotokatalytickou oxidaci organických látek. Cílem bylo posoudit možnost využití technických pletenin jako nosiče účinné složky pro fotokatalýzu. Byly změřeny závislosti konverze vstupní složky na celkovém zatížení reaktoru, teplotě a intenzitě záření použitého zdroje. Výsledky ukázaly, že technické pleteniny mohou být vhodným nosičem k přípravě fotoaktivních heterogenních katalyzátorů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176364