Počet záznamů: 1

Historie a ideový obsah architektonického typu krematoria v meziválečném Československu

 1. 1.
  0330600 - UDU-I 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Svobodová, Markéta
  Historie a ideový obsah architektonického typu krematoria v meziválečném Československu.
  [History and ideological content of the crematorium in Czechoslovakia between two world wars.]
  Epigraphica & Sepulcralia II. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v letech 2006 - 2007. Praha: Artefactum, 2009 - (Roháček, J.), s. 267-287. ISBN 978-80-86890-19-7.
  [Mors immortalis / Mors principium est. Praha (CZ), 25.05.2006-26.05.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: architecture * crematory * cremation movement
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Text se zabývá spojitostmi mezi stavbami krematorií a kremačním hnutím v České Republice. Koncepce jednotlivých krematorií ovlivnily ideje spolku Krematorium, který propagoval kremaci jako nutnost moderní doby. Autorka na příkladu jednotlivých staveb ukazuje, které konkrétní ideje ovlivnily koncepty těchto obřadních budov.

  The author shows the interrelation between crematory and the cremation movement in the Czechoslovak Republic. The individual conceptions of the buildings were primarily influenced by the ideas of the Crematorium Association, which propagated this modern form of incineration. The author, on the basis of individual buildings, attends to show how concrete ideas influenced the conceptions of these modern "ceremonial" forms.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176353