Počet záznamů: 1

Invasion success of alien plants: do habitat affinities in the native distribution range matter?

 1. 1.
  0330599 - BU-J 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hejda, Martin - Pyšek, Petr - Pergl, Jan - Sádlo, Jiří - Chytrý, M. - Jarošík, Vojtěch
  Invasion success of alien plants: do habitat affinities in the native distribution range matter?.
  [Souvisí úspěch neofytů při invazi s charakterem jejich stanovišť v primárním areálu?.]
  Global Ecology and Biogeography. Roč. 18, č. 3 (2009), s. 372-382 ISSN 1466-822X
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Grant ostatní:Evropská komise(XE) GOCE-CT-2003-506675
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: biological invasions * casual aliens * Central Europe
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 5.913, rok: 2009

  Although the relation between the type of the native range habitat and invasive success in the invaded range is confounded with factors such as geographical origin or the time since introduction, the neophytes recruited from eutrophic habitats with intensive both disturbance and competition seem to be the most successful invaders in the invaded range. Riverrine scrub, eroded slopes and avalanche tracks are among such habitats. Also, the successful invaders broaden their niche from the native range and invade a wider spectrum of habitats than they occupy in the native range. The correspondence between the native and invaded range habitats is highest for naturalized but not invasive species.

  I když je vztah mezi charakterem stanoviště v primárním areálu a invazním úspěchem druhu v areálu invadovaném zastřen faktory jako jsou geografický původ nebo doba introdukce, druhy pocházející z eutrofních, intenzivně disturbovaných stanovišť se silnou kompeticí jsou při invazi nejúspěšnější. Jako příklad těchto typů stanovišť a společenstev lze uvést např. břehové křoviny a vysokobylinné lemy toků, disturbované vysokobylinné nivy nebo erodované svahy. Úspěšné invazní druhy navíc ve svém sekundárním areálu rozšiřují svoji původní niku a invadují širší spektrum habitatů, než v jakém se nacházejí ve svém původním areálu. Korespondence mezi charakterem stanovišť v primárním a invadovaném areálu je nejsilnější pro naturalizované neofyty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176352