Počet záznamů: 1

Zatížení mostů a únava

 1. 1.
  0330593 - UTAM-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rieger, M. - Marek, Pavel
  Zatížení mostů a únava.
  [Loading and response to the loading of bridges.]
  Železnice. Roč. 4, č. 4 (2009), s. 8-9 ISSN 1801-822X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/07/0557
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: bridge load and fatigue * fatigue live assessment * fully probabilistic concept
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Únavová životnost je v podstatné míře závislá na účincích provozního zatížení, respektive odezvy konstrukce na provozní zatížení. U mostů je provozním zatížením míněno zatížení dopravou, které má dynamický charakter. Proměnné účinky pohyblivého zatížení na mostech mohou způsobit únavová poškození, která výrazně ovlivňují jejich spolehlivost a bezpečnost. Je proto nutné, aby konstrukce byla detailně posouzena i na účinky kumulovaného poškození únavou.

  The article presents discussion and recommendation in connection with influence and evaluation methods of bridge loading events. Newly, according to Eurocode 3, two reliability concepts may be considered: damage tolerant concept and safe life concept. Fatigue life concept. Fatigue life assessment may be based on fully probabilistic concept too. The loading as well as response history should be taken into consideration and a fatigue criterion, based on the stress range concept, should be applied. Crack growth may be modelled using LEFM procedures, initial crack size ai may be determined as input random variable with log normal distribution.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176348