Počet záznamů: 1

Epigrafický kontext arabských číslic

 1. 1.
  0330586 - UDU-I 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Prix, Dalibor - Roháček, Jiří
  Epigrafický kontext arabských číslic.
  [Epigraphic context of the Arabic numerals.]
  Epigraphica & Sepulcralia II. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v letech 2006 - 2007. Praha: Artefactum, 2009 - (Roháček, J.), s. 195-213. ISBN 978-80-86890-19-7.
  [Mors immortalis / Mors principium est. Praha (CZ), 25.05.2006-26.05.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Bohemia, Silesia * Arabic numerals * Middle Ages * 14th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Stať věnuje pozornost problematice počátků používání arabského číslování na monumentálních nebo veřejných objektech v českém středověku. Kromě celkového hodnocení a metodického rozboru (Jiří Roháček), upozorňuje na dva relativně rané možné případy výskytu užití arabských číslic v pamětních letopočtech v českých Hrusicích a ve slezském Javoře (Dalibor Prix).

  The article deals with the beginning of the usage of the Arabic numerals on monuments or public buildings during the Middle Ages in Bohemia. Apart from the overall evaluation and methodical analysis (Jiří Roháček), the author points out two, relatively early, possible cases of the usage of the Arabic numerals in commemorative years in Hrusice in Bohemia and in Javor in Silesia (Dalibor Prix).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176343