Počet záznamů: 1

Příspěvek k ikonografii barokního církevního náhrobku

 1. 1.
  0330585 - UDU-I 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Muchka, Ivan
  Příspěvek k ikonografii barokního církevního náhrobku.
  [Remarks concerning iconography of the epitaph in the Age of Baroque.]
  Epigraphica & Sepulcralia II. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v letech 2006 - 2007. Praha: Artefactum, 2009 - (Roháček, J.), s. 135-142. ISBN 978-80-86890-19-7.
  [Mors immortalis / Mors principium est. Praha (CZ), 25.05.2006-26.05.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: epitaph * Baroque style * Germany
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Článek upozorňuje na dvě prakticky neznámé publikace od Johanna Salvera z Würzburku z druhého desetiletí 18. století, které obě přinášejí přehled církevních hodnostářů příslušných kapitul – při dómech ve Würzburku a v Bamberku. Srovnává pak některé dochované náhrobky s fyziognomií osob v jeho grafických albech.

  Article draws attention to the nearly unknown publications by Johannes Salver from Würzburg, published in the second decade of the 18th Century. There are surveys of church dignitaries in both cathedrals in Würzburg and Bamberg. Some comparisons are made between the preserved epitaphs and the physiognomy of personalities depicted in Salver´s books.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176342