Počet záznamů: 1

Cholesterol-modified superporous poly(2-hydroxyethyl methacrylate) scaffolds for tissue engineering

 1. 1.
  0330578 - UEM-P 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kubinová, Šárka - Horák, Daniel - Syková, Eva
  Cholesterol-modified superporous poly(2-hydroxyethyl methacrylate) scaffolds for tissue engineering.
  [Cholesterolem modifikovaný superporezní poly(2-hydroxyethyl methacrylátový konstrukt pro tkáňové inženýrství.]
  Biomaterials. Roč. 30, č. 27 (2009), s. 4601-4609 ISSN 0142-9612
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200520804
  Grant ostatní:EC FP6(XE) LSHM-CT-2007-037862
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: cell adhesion * cell viability * hydrogel
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 7.365, rok: 2009

  Modifications of poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (PHEMA) with cholesterol and laminin have been developed to design scaffolds that promote cell–surface interaction. Cholesterol- (P(HEMA–CHLMA)) and laminin-modified (LN–PHEMA) superporous PHEMA scaffolds have been prepared by the bulk radical copolymerization of 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA), cholesterol methacrylate (CHLMA) and the cross-linking agent ethylene imethacrylate in the presence of ammonium oxalate crystals to introduce interconnected superpores in the matrix. Neat PHEMA and laminin-modified PHEMA scaffolds facilitated MSC attachment, but did not support cell spreading and proliferation; the viability of the attached cells decreased with time of cultivation. In contrast, MSCs spread and proliferated on P(HEMA–CHLMA) and LN-P(HEMA–CHLMA) hydrogels.

  Modifikace poly(2-hydroxyethyl methacrylátu) (PHEMA) cholesterolem a lamininem byla použita k tvorbě hydrogelu, který umožňuje buněčnou adhezi. Cholesterolem (P(HEMA–CHLMA) a lamininem (LN–PHEMA) modifikovaný porézní PHEMA konstrukt byl připraven radikálovou kopolymerizací 2-hydroxyethyl methacrylátu (HEMA), cholesterol methacrylátu (CHLMA) a síťovacího činidla ethylen imethacrylátu v přítomnosti krystalů oxalátu ammonia umožňují tvorbu propojených pórů v matrici. MSCs se zachytily na povrch nemodifikovaných PHEMA a LN-PHEMA hydrogelů, ale nedošlo k jejich adhezi a proliferaci a jejich životnost během kultivace klesala. Naproti tomu, MSCs adherovaly a proliferovaly na P(HEMA–CHLMA) a LN-P(HEMA–CHLMA) hydrogelech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005480