Počet záznamů: 1

Optical and structural properties of Ge-Se bulk glasses and Ag-Ge-Se thin films

 1. 1.
  0330565 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Orava, J. - Kohoutek, T. - Wágner, T. - Černá, Z. - Vlček, Milan - Beneš, L. - Frumarová, Božena - Frumar, M.
  Optical and structural properties of Ge-Se bulk glasses and Ag-Ge-Se thin films.
  [Optické a strukturní vlastnosti objemových skel systému Ge-Se a tenkých vrstev systému Ag-Ge-Se.]
  Journal of Non-Crystalline Solids. Roč. 355, 37-42 (2009), s. 1951-1954 ISSN 0022-3093.
  [International Symposium on Non-Oxide and New Optical Glasses. Montpellier, 20.04.2008-25.04.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA203/06/0627
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: chalcogenide glasses
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.252, rok: 2009

  The optical and structural properties of Ge20Se80, Ge25Se75 and Ge30Se70 bulk glasses and Agx(Ge0.20Se0.80) 100-x thin films, where x=0,6,11,16,20 and 23 at % were studied.

  Byly změřeny strukturní a optické vlastnosti objemových skel GexSe100-xGe20Se80, Ge25Se75 and Ge30Se70 a tenkých vrstev Agx(Ge0.20Se0.80)100-x(x=0,6,11,16,20 a 23 at.%) připravených vakuovým napařováním a opticky dotovaných stříbrem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176327