Počet záznamů: 1

Planar chalcogenide quarter wave stack filter for near-infrared

 1. 1.
  0330544 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kohoutek, T. - Orava, J. - Přikryl, J. - Wágner, T. - Vlček, Milan - Knotek, P. - Frumar, M.
  Planar chalcogenide quarter wave stack filter for near-infrared.
  [Planární dielektrické chalkogenidové filtry pro blízkou infračervenou oblast.]
  Journal of Non-Crystalline Solids. Roč. 355, 28-30 (2009), s. 1521-1525 ISSN 0022-3093
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: chalcogenide thin films
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.252, rok: 2009

  A quarter wave stack dielectric filter with normal incidence pass band in near - infrared range was prepared from alternating high index contrast chalcogenide films. Films were deposited using flash and thermal evaporation techniques.

  Planární dielektrické chalkogenidové filtry pro blízkou infračervenou oblast byly vytvořeny z chalkogenidových vrstev s vysokým rozdílem indexu lomu. Vrstvy byly připraveny technikami vakuového napařování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176313