Počet záznamů: 1

Results of the Pierre Auger Observatory - aspects related to hadronic interaction models

 1. 1.
  0330542 - FZU-D 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Trávníček, Petr
  Results of the Pierre Auger Observatory - aspects related to hadronic interaction models.
  [Výsledky observatoře Pierra Augera - aspekty spojené s modely jádro jaderných interakcí.]
  Proceedings of the 38th International Symposium of Multiparticle Dynamics. Hamburg: Verlag Deutsches Electronen-Synchrotron, 2009 - (Jung, H.), s. 211-216. ISBN 978-3-935702-31-7.
  [International Symposium of Multiparticle Dynamics /38./. Hamburg (DE), 15.09.2008-20.09.2008]
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA AV ČR KJB100100904; GA MŠk(CZ) LA08016
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: cosmic rays * models of hadronic interactions
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  http://dx.doi.org/10.3204/DESY-PROC-2009-01/73

  This contribution describes selected results of the Pierre Auger Observatory and pinpoints several issues where the models of hadronic interactions play a very important role or can be even tested at energies far from the reach of current accelerators.

  Příspěvek popisuje vybrané výsledky observatoře Pierra Augera a zdůrazňuje některé aspekty, kde modely jádro-jaderných interakcí hrají klíčovou roli nebo mohou být dokonce testovány na energiích daleko od dosahu soudobých urychlovačů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176311