Počet záznamů: 1

The Czech Avant-Garde and the lens of primitivism: African art in the photographs of Josef Sudek and Václav Zykmund

 1. 1.
  0330539 - UDU-I 2010 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Winter, Tomáš
  The Czech Avant-Garde and the lens of primitivism: African art in the photographs of Josef Sudek and Václav Zykmund.
  [Česká avatgarda a primitivistický objektiv: africké umění na fotografiích Josefa Sudka a Václava Zykmunda.]
  Man Ray, African art, and the modernist lens. Washington: International Arts & Artists, 2009 - (Grossmann, W.), s. 104-105. ISBN 978-0-8166-7017-8
  Grant CEP: GA ČR GP408/08/P490
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: photography * Czech modern art * primitivism
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  The text is concerned with the photographs of African art made by Josef Sudek and Václav Zykmund. These works are put to the context of primitivism in the Czech Avant-Garde.

  Text se věnuje fotografiím afrického umění, vytvořeným Josefem Sudkem a Václavem Zykmundem. Tato díla klade do kontextu primitivismu v české avantgardě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005478