Počet záznamů: 1

Influence of capping layer thickness on electronic states in self assembled MOVPE grown InAs quantum dots in GaAs

 1. 1.
  0330532 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hazdra, P. - Oswald, Jiří - Komarnitskyy, V. - Kuldová, Karla - Hospodková, Alice - Hulicius, Eduard - Pangrác, Jiří
  Influence of capping layer thickness on electronic states in self assembled MOVPE grown InAs quantum dots in GaAs.
  [Vliv tloušťky krycí vrstvy na elektronové stavy v samouspořádaných InAs kvantových tečkách na GaAs připravených metodou epitaxe z organokovových sloučenin.]
  Superlattices and Microstructures. Roč. 46, 1-2 (2009), 324-327 ISSN 0749-6036
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0718; GA AV ČR IAA100100719
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: quantum dots * metal-organic vapor phase epitaxy * indium arsenide * gallium arsenide * photoluminescence * AFM
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.910, rok: 2009

  In0.23Ga0.77As capping reduces residual strain and preserves the shape of quantum dots. As a result, the photoluminescence maximum shifts up to desired wavelength of 1.55μm.

  Překrytí In0.23Ga0.77As snižuje zbytkové pnutí a zachovává tvar kvantových teček. Výsledkem je posun maxima fotoluminiscence až k cílené vlnové délce 1.55μm.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176305