Počet záznamů: 1

Ultrafast photoluminescence spectroscopy of InAs/GaAs quantum dots

 1. 1.
  0330529 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Neudert, K. - Trojánek, F. - Kuldová, Karla - Oswald, Jiří - Hospodková, Alice - Malý, P.
  Ultrafast photoluminescence spectroscopy of InAs/GaAs quantum dots.
  [Ultrarychlá fotoluminiscenční spektroskopie InAs/GaAs kvantových teček.]
  Physica Status Solidi C: Current Topics in Solid State Physics. Roč. 6, č. 4 (2009), 853-856 ISSN 1862-6351
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0718
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: quantum dots * photoluminescence * MOVPE
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  We used ultrafast PL spectroscopy to study the carrier dynamics in the energy of states of the double layer InAs/GaAs QD structure with large spacer distance (30 nm) emitting at 1.3 μm at room temperature.

  Ultrarychlá PL spektroskopie byla použita ke studiu dynamiky nosičů náboje v energii stavů v dvojvrstvé InAs/GaAs QD struktuře s velkou vzdáleností mezi vrstvami (30 nm) emitující na 1.3 μm za pokojové teploty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176302