Počet záznamů: 1

Metagenomics reveals diversity and abundance of meta-cleavage pathways in microbial communities from soil highly contaminated with jet fuel under air-sparging bioremediation

 1. 1.
  0330507 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Brennerová, Mária - Josefiová, Jiřina - Brenner, Vladimír - Pieper, D. H. - Junca, H.
  Metagenomics reveals diversity and abundance of meta-cleavage pathways in microbial communities from soil highly contaminated with jet fuel under air-sparging bioremediation.
  [Metagenomika odhaluje diverzitu a zastoupení meta-štěpících drah v mikrobiálních populacích z půd vysoce kontaminovaných leteckým olejem za air-spargingové bioremediace.]
  Environmental Microbiology. Roč. 11, č. 9 (2009), s. 2216-2227 ISSN 1462-2912
  Grant CEP: GA MŠk 1M06011; GA MŠk 2B06156
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: DIOXYGENASE GENE DIVERSITY * CATECHOL 2,3-DIOXYGENASE * AROMATIC-COMPOUNDS
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 4.909, rok: 2009

  The extradiol dioxygenase diversity of a site highly contaminated with aliphatic and aromatic hydrocarbons under air-sparging treatment was assessed by functional screening of a fosmid library in Escherichia coli with catechol as substrate. The 235 positive clones from inserts of DNA extracted from contaminated soil were equivalent to one extradiol dioxygenaseencoding gene per 3.6 Mb of DNAscreened, indicating a strong selection for genes encoding this function

  Diverzita genů pro extradiol dioxygenázy v půdách vysoce kontaminovaných leteckým petrolejem a za air-spargingové remediace byla určena funkčním screeningem fosmidní metagenomické knihovny použitím catecholu jako substrátu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176284