Počet záznamů: 1

Lateral dispersion of the saltating particles

 1. 1.
  0330498 - UH-J 2010 RIV RU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Lukerchenko, Nikolay - Keita, Ibrahima
  Lateral dispersion of the saltating particles.
  MMTT-22: Matematicheskije Metody v Nauke i Technologijach. Pskov: PGPI, 2009, s. 13-15. ISBN 978-5-91116-096-5.
  [Mezhdunarodnajanauchnaja konferencija Matematicheskije metody v nauke i technologijach /22./. Pskov (RU), 25.05.2009-30.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA103/09/1718
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: saltation * lateral dispersion * particle-bed collision
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  In the present work the lateral particles dispersion of the bed load transport in open channel with rough bed is studied theoretically using the 3D numerical model of the spherical particle saltation, i.e. the main mode of the bed load transport. The particle lateral deviation from the flow direction has a random character, it occurs mainly due to the particle-bed collisions. The aim of the study is to estimate the value of particle deviation from the downstream direction. The main results of the work are: 1)the saltating particle due to collision with the rough bed could deviate from the downstream direction on a distance, which standard deviation is proportional to the square root of the distance passed by the particle along the downstream direction; 2)the saltating particle is on the given distance from the downstream direction with the probability, which distribution function keeps similar along the downstream direction.

  Předložená práce popisuje boční disperzi kulovitých částic pohybujících se jako sedimenty v otevřeném kanále s drsným dnem, která byla studována pomocí 3D numerického modelu saltace, tj. hlavního modu pohybu dnových sedimentů. Boční disperze částic od směru proudu má náhodný charakter a je způsobena hlavně kolisí částic s drsným dnem. Účelem studie bylo odhadnout hodnotu odchýlení částice od směru proudu. Hlavní výsledky studie jsou: 1) částice při saltaci vlivem vzájemných kolisí s drsným dnem se může odchýlit od směru proudu na vzdálenost, jejíž střední kvadratická odchylka je proporcionální čtverci vzdálenosti pohybu částice ve směru proudu; 2) distribuční funkce pravděpodobnosti, že částice při saltačním pohybu dosáhne dané odchylky od směru proudu, se nemění ve směru podélné osy proudu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176279