Počet záznamů: 1

Consistent interpretation of the low-temperature magnetotransport in graphite using the Slonczevski-Weiss-McClure 3D band-structure calculations

 1. 1.
  0330497 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Schneider, J.M. - Orlita, Milan - Potemski, M. - Maude, D. K.
  Consistent interpretation of the low-temperature magnetotransport in graphite using the Slonczevski-Weiss-McClure 3D band-structure calculations.
  [Konzistentní interpretace nízkoteplotního magnetotransportu v grafitu pomocí výpočtu 3D pásové struktury dle Slonczewskiho, Weisse a McClurea.]
  Physical Review Letters. Roč. 102, č. 16 (2009), 166403/1-166403/4 ISSN 0031-9007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: graphite * magnetotransport * Slonczewski-Weiss-McClure model
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  Magnetotransport of natural graphite and highly oriented pyrolytic graphite has been measured at mK temperatures. Observed quantum oscillations of electrons and holes were in agreement with the predictions of the Slonczewski-Weiss-McClure tight binding model for massive fermions.

  V oboru mK teplot byl měřen magnetotransport v přírodním grafitu a ve vysoce orientovaném grafitu pyrolitickém. Pozorované kvantové oscilace elektronů a děr byly v souladu s předpovědí danou modelem těsné vazby pro těžké fermiony Slonczewskiho,Weisse a McClurea.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176278