Počet záznamů: 1

How perfect can graphene be?

 1. 1.
  0330488 - FZU-D 2012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Neugebauer, P. - Orlita, Milan - Faugeras, C. - Barra, A. L. - Potemski, M.
  How perfect can graphene be?.
  [Jak ideální může být grafen?.]
  Physical Review Letters. Roč. 103, č. 13 (2009), 136403/1-136403/4 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400100652
  Grant ostatní:ANR(FR) ANR-06-NANO-019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: multilayer epitaxial graphene * Dirac fermions * magnetic field
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  The quality of graphene sheet placed on the surface of bulk graphite is analyzed by means of the magneto-optical spectroscopy in the THz range. This quality, expressed in terms of the scattering time or carrier mobility, is found to be significantly higher than in any other manmade graphene sample.

  Pomocí magneto-optické odezvy je analyzována kvalita grafenové vrstvy umístěné na povrchu objemového grafitu, která se ukazuje být nesrovnatelně vyšší než v libovolném jiném dosud zkoumaném vzorku grafenu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176269