Počet záznamů: 1

Způsob ochrany stříbrných a měděných povrchů proti korozi

 1. 1.
  0330485 - UACH-T 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Baše, Tomáš - Londesborough, Michael Geoffrey Stephen - Bould, Jonathan
  Způsob ochrany stříbrných a měděných povrchů proti korozi.
  [Method of protection of silver and copper surfaces against corrosion.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. Datum podání přihlášky: 23.06.2008. Datum udělení patentu: 29.07.2009. Číslo patentu: 300905
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400320901; GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA MŠk(CZ) LC06041
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: boron hydrides * corrosion * silver
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie

  Ochrana stříbrných a měděných povrchů pomocí navázané monomolekulární vrstvy klastrových sloučenin hydridů bóru majících na svých atomech bóru vázanou alespoň jednu funkční skupinu obsahující síru. Takto upravený povrch stříbra nebo mědi je v agresivním prostředí způsobující korozi stálý.

  Protection of silver and copper surfaces using a monomolecular layer of boron cluster hydrides that have attached to their boron atoms at least one functional group with at least one atom of sulphur. Such a modified surface of silver or copper is stable against harsh corrosive environments.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176266