Počet záznamů: 1

Graphite from the viewpoint of Landau level spectroscopy: an effective graphene bilayer and monolayer

 1. 1.
  0330475 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Orlita, Milan - Faugeras, C. - Schneider, J.M. - Martinez, G. - Maude, D. K. - Potemski, M.
  Graphite from the viewpoint of Landau level spectroscopy: an effective graphene bilayer and monolayer.
  [Grafit z hlediska spektroskopie Landauových hladin: efektivní grafénová dvojvrstva a monovrstva.]
  Physical Review Letters. Roč. 102, č. 16 (2009), 166401/1-166401/4 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400100652
  Grant ostatní:ANR(FR) ANR-06-NANO-019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: IR spectroscopy * graphene * graphite
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  An infrared transmission study of a thin layer of bulk graphite in magnetic fields up to 34 T is described. It was found that the optical response of K point electrons corresponds to a graphene bilayer with doubled effective interlayer coupling.

  Je popsána studie tenkých vrstev objemového grafitu pomocí infračervené transmise v magnetických polích do 34 T. Bylo nalezeno, že optická odezva elektronů v bodě K odpovídá grafénové dvojvrstvě se zdvojenou efektivní vazbou mezi vrstvami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176258