Počet záznamů: 1

Optimized K (alpha) x-ray flashes from femtosecond-laser-irradiated foils

 1. 1.
  0330461 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Lu, W. - Nicoul, M. - Shymanovich, U. - Tarasevitch, A. - Zhou, P. - Sokolowski-Tinten, K. - von der Linde, D. - Mašek, Martin - Gibbon, P. - Teubner, U.
  Optimized K (alpha) x-ray flashes from femtosecond-laser-irradiated foils.
  [Optimalizované K (alpha) rentgenové zdroje z tenkých terčů ozářených femtosekundovým laserovým pulzem.]
  Physical Review. E. Roč. 80, č. 2 (2009), 026404/1-026404/10 ISSN 1539-3755
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC528
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: copper * electron density * high-speed optical techniques * plasma density * plasma production by laser * plasma simulation * plasma x-ray sources * titanium
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 2.400, rok: 2009

  We investigate the generation of ultrashort K alpha pulses from plasmas produced by intense femtosecond p-polarized laser pulses on Cu and Ti targets. Particular attention is given to the interplay between the angle of incidence of the laser beam on the target and a controlled prepulse. It is observed experimentally that the K alpha yield can be optimized for correspondingly different prepulse and plasma scale-length conditions. For steep electron-density gradients, maximum yields can be achieved at larger angles. For somewhat expanded plasmas expected in the case of laser pulses with a relatively poor contrast, the K alpha yield can be enhanced by using a near-normal-incidence geometry. For a certain scale-length range (between 0.1 and 1 times a laser wavelength) the optimized yield is scale-length independent. Physically this situation arises because of the strong dependence of collisionless absorption mechanisms on the angle of incidence and the plasma scale length.

  Článek se zabývá studiem generace ultrakrátkých K alpha pulzů z plazmatu vytvořeném intenzivním fs p-polarizovaným laserovým pulzem na Cu a Ti terčích. Zvláštní pozornost je věnována studiu vlivu úhlu dopadu laserového svazku a kontrolovaného předpulzu. Výsledkem je, že výtěžek K alpha může být optimalizován pro různé předpulzy správnou volbou úhlu dopadu. Pro strmý nárůst koncentrace plazmatu je největší výtěžek dosažitelný pro vysoké úhly dopadu. Pro již expandované plazma v případě laserových pulzů se slabým kontrastem výtěžek K alpha může být zlepšen při téměř kolmém dopadu svazku. V jisté oblasti (char. délka plazmatu 0,1 až 1 násobek vlnové délky) je optimalizovaný výtěžek nezávislý na char. délce. Fyzikálně to zdůvodňujeme silnou závislostí bezesrážkové absorpce na úhlu dopadu a char. délce plazmatu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176246