Počet záznamů: 1

Differential gene expresison in umbilical cord blood and maternal peripheral blood

 1. 1.
  0330453 - UEM-P 2010 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Merkerová, M. - Vasiková, A. - Bruchová, H. - Líbalová, Helena - Topinka, Jan - Balaščak, I. - Šrám, Radim - Brdička, R.
  Differential gene expresison in umbilical cord blood and maternal peripheral blood.
  [Diferenciální genová exprese v pupečníkové a mateřské periferní krvi.]
  European Journal of Haematology. Roč. 83, č. 3 (2009), s. 183-190 ISSN 0902-4441
  Grant CEP: GA MŠk 2B06088
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: gene expression * umbilical cord blood * peripheral blood
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 2.345, rok: 2009

  Using Illumina microarrays, we determined gene expression profiles of umbilical cord blood and peripheral blood samples obtained from 30 mothers giving birth to living baby. Our study demonstrates that neonatal and maternal bloods show specific gene expression profiles, likely reflecting differences in phenotypes of immunologically immature and fully evolved hematopoietic cells.

  S použitím mikročipů Illumina byla stanovena diferenciální genová exprese v pupečníkové krvi a mateřské periferní krvi vzorků získaných od 30 matek, které porodily živé dítě. Naše studie ukazuje, že krve novorozenců a matek vykazují specifické expresní profily, odrážející pravděpodobně rozdíly ve fenotypech imunologicky nezralých a plně vyvinutých hematopoetických buněk.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176240