Počet záznamů: 1

Biomarkers of exposure to tobacco smoke and environmental pollutants in mothers and its transplacental transfer to the foetus. Part II: Oxidative damage

 1. 1.
  0330450 - UEM-P 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Rössner ml., Pavel - Milcová, Alena - Líbalová, Helena - Nováková, Zuzana - Topinka, Jan - Balaščak, I. - Šrám, Radim
  Biomarkers of exposure to tobacco smoke and environmental pollutants in mothers and its transplacental transfer to the foetus. Part II: Oxidative damage.
  [Biomarkery expozice tabákovému kouři and látkám znečišťujícím životní prostředí u matek a přenosu těchto látek přes placentu. Část II. Oxidační poškození.]
  Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Roč. 669, 1-2 (2009), s. 20-26 ISSN 0027-5107
  Grant CEP: GA MŠk 2B06088
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: air pollution * oxidative stress * newborns
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 3.556, rok: 2009

  Oxidative damage to DNA, lipids and proteins was measured in 80 newborns and 79 mothers. There was no difference in oxidation of either marker in newborns born to mothers exposed and unexposed to tobacco smoke. Protein oxidation was comparable in the umbilical cord and in maternal blood plasma. Lipid peroxidation was higher in newborns than in mothers. Protein oxidation and lipid peroxidation in cord blood correlated with those in maternal plasma. DNA oxidation in newborns was correlated was bulky DNA adducts in lymphocyte DNA of newborns and mothers. The results underlined close correlation of oxidative stress markers between newborns and mothers and a relationship between oxidative stress and induction of DNA adducts.

  Oxidační poškození DNA, lipidů a proteinů bylo stanoveno u 80 novorozenců a 79 matek. Pro žádný marker nebyl pozorován rozdíl u novorozenců narozených matkám kuřačkám a nekuřačkám. Oxidace proteinů byla shodná v plazmě pupečníkové a mateřské krve. Peroxidace lipidů byla vyšší u novorozenců než u matek. Hodnoty oxidace proteinů a peroxidace lipidů v pupepčníkové krvi korelovaly s odpovídajícími hodnotami v mateřské krvi. Oxidace DNA u novorozenců korelovala s „bulky“ DNA adukty v DNA lymfocytů novorozenců i matek. Výsledky podtrhují těsnou korelaci markerů oxidačního stresu u novorozenců a matek a vztah mezi oxidačním poškozením a indukcí DNA aduktů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176237