Počet záznamů: 1

Biomarkers of exposure to tobacco smoke and environmental pollutants in mothers and their transplacental transfer to the foetus. Part I: Bulky DNA adducts

 1. 1.
  0330447 - UEM-P 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Topinka, Jan - Milcová, Alena - Líbalová, Helena - Nováková, Zuzana - Rössner ml., Pavel - Balascak, I. - Šrám, Radim
  Biomarkers of exposure to tobacco smoke and environmental pollutants in mothers and their transplacental transfer to the foetus. Part I: Bulky DNA adducts.
  [Biomarkery expozice tabákovému kouři a environmentálním polutantům u matek a přenos těchto polutantů přes placentu.]
  Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Roč. 669, 1-2 (2009), s. 13-19 ISSN 0027-5107
  Grant CEP: GA MŠk 2B06088
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: DNA adducts * PAHs * complex mixtures
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 3.556, rok: 2009

  32P-postlabelling and PAH-ELISA were employed to analyze DNA adducts in venous and umbilical cord blood and the placenta of 79 mothers giving birth to 80 living babies in Prague (Czech Republic). Our results suggest a protective effect of the placental barrier against the genotoxic effect of some tobacco smoke components between the circulation of mother and child. We found a correlation between adduct levels in the blood of mothers and newborns.

  Metody 32P-postlabelling a PAH-ELISA byly použity k analýze DNA aduktů v žilní a pupečníkové krvi a placentě 79 matek, které porodily živé dítě v Praze. Naše výsledky ukazují na ochranný účinek transplacentární bariéry proti genotoxickému účinku některých látek v tabákovém kouři mezi krevním oběhem matky a dítěte. Byla nalezena korelace mezi hladinami aduktů v krvi matek a novorozenců.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176235