Počet záznamů: 1

Genetic variability of HVRII mtDNA in cord blood and respiratory morbidity in children

 1. 1.
  0330444 - UEM-P 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Schmuczerová, Jana - Brdička, R. - Dostál, Miroslav - Šrám, Radim - Topinka, Jan
  Genetic variability of HVRII mtDNA in cord blood and respiratory morbidity in children.
  [Genetická variabilita v HVII oblasti mtDNA pupečníkové krve a respirační nemocnost u dětí.]
  Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Roč. 666, 1-2 (2009), s. 1-7 ISSN 0027-5107
  Grant CEP: GA MŽP SL/5/160/05
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: mitochondrial DNA * genetic polymorphisms * children morbidity
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 3.556, rok: 2009

  It was found that the T195C transversion in HVRII is connected with an increased risk of early childhood bronchitis and with increased risk of otitis media in children aged 2–6 years. Another polymorphism, 309.nC, is associated with an increased risk of bronchitis in children aged 2–6 years.

  Bylo zjištěno, že T195C transverze v HVRII oblasti mtDNA je spojena se zvýšeným rizikem bronchitid v ranném dětství a se zvýšeným rizikem zánětu středního ucha u u dětí ve věku 2-6 let. Jiný polymorfismus, 309.nC, je spojen se zvýšeným rizikem bronchitid ve věku 2-6 let.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176232