Počet záznamů: 1

Electrochemical evidence of catalysis of oxygen reduction at the polarized liquid–liquid interface by tetraphenylporphyrin monoacid and diacid

 1. 1.
  0330442 - UFCH-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Trojánek, Antonín - Langmaier, Jan - Su, B. - Girault, H. H. - Samec, Zdeněk
  Electrochemical evidence of catalysis of oxygen reduction at the polarized liquid–liquid interface by tetraphenylporphyrin monoacid and diacid.
  [Elektrochemický důkaz katalytické redukce kyslíku protonizovaným a diprotonizovaným tetraphenylporphyrinem na polarizovaném rozhraní nemísitelných roztoků elektrolytů.]
  Electrochemistry Communications. Roč. 11, č. 10 (2009), s. 1940-1943 ISSN 1388-2481
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/07/1257; GA MŠk OC 177
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: liquid-liquid interface * oxygen reduction * decamethylferrocene * catalysis
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 4.243, rok: 2009

  Cyclic voltammetry is used to study the role of 5,10,15,20-tetraphenyl-21H,23H-porphine (H2TPP) in the reduction of molecular oxygen by decamethylferrocene (DMFc) at the polarized water|1,2-dichloroethane (DCE) interface. It is shown that this rather slow reaction proceeds remarkably faster in the presence of tetraphenylporphyrin monoacid (H3TPP+) and diacid (H4TPP2+), which are formed in DCE by the successive transfer of two protons from the acidified aqueous phase. A mechanism is proposed, which includes the formation of adduct between H3TPP+ or H4TPP2+ and O2 that is followed by electron transfer from DMFc to the adduct leading to the observed production of DMFc+ and to the regeneration of H2TPP or H3TPP+, respectively.

  Role 5,10,15,20-tetraphenyl-21H,23H-porphinu (H2TPP) v redukci molekulárního kysliku dekamethylferocénem (DMFc) na polarizovaném rozhraní voda|1,2-dichloroethan (DCE) byla studována metodou cyklické voltametrie. Bylo prokázáno, že tato poměrně pomalá reakce probíhá znatelně rychleji v přítomnosti protonizovaného (H3TPP+) a diprotonizovaného (H4TPP2+) tetraphenylporphyrinu vznikajícího v DCE postupným přenosem dvou protonů z okyselené vodné fáze. Navržený mechanismus reakce zahrnuje vznik aduktu O2 s (H3TPP+) nebo (H4TPP2+) a následný přenos elektronu z DMFc na adukt provázený pozorovanou tvorbou DMFc+ a regenerací H2TPP nebo H3TPP+.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176230