Počet záznamů: 1

Effect of vitamin levels on biomarkers of exposure and oxidative damage – The EXPAH study

 1. 1.
  0330426 - UEM-P 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šrám, Radim - Farmer, P. - Singh, R. - Garte, S. - Kalina, I. - Popov, T. A. - Binková, Blanka - Ragin, C. - Taioli, E.
  Effect of vitamin levels on biomarkers of exposure and oxidative damage – The EXPAH study.
  [Vliv hladiny vitamínů na biomarkery expozice a oxidační poškození – Studie EXPAH.]
  Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. Roč. 672, č. 2 (2009), s. 129-134 ISSN 1383-5718
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: molecular epidemiology * cross-sectional study * biomarkers of exposure
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 2.552, rok: 2009

  The objective of the study was to assess if there is a relationship between vitamins A, C and E, which are known to play a significant role as antioxidant agents, and biomarkers of genotoxicity and oxidative stress. A significant inverse correlation was observed between plasma vitamin levels and both B[a]P and bulky DNA adducts. Vitamin A was also significantly inversely correlated with M1dG, a marker of oxidative damage. The associations were stronger in non-smokers than in smokers.

  Cílem práce bylo studium vztahu mezi hladinou vitamínů A, C a E, které jsou známými antioxidanty, a biomarkery genotoxicity a oxidačního stresu. Byla pozorována významná nepřímo úměrná korelace mezi hladinou vitamínů v plazmě a B[a]P i DNA adukty. Také mezi hladinou vitamínu A a M1dG, markerem oxidačního poškození, byla nalezena nepřímo úměrná korelace. Nalezené asociace byly silnější u nekuřáků než u kuřáků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176216