Počet záznamů: 1

Surface analysis by imaging mass spectrometry

 1. 1.
  0330419 - MBU-M 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Vidová, Veronika - Volný, Michael - Lemr, Karel - Havlíček, Vladimír
  Surface analysis by imaging mass spectrometry.
  [Povrchová analýza pomocí zobrazovací hmotnostní spektrometrie.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 74, 7-8 (2009), s. 1101-1116 ISSN 0010-0765
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: secondary ion mass spectrometry * matrix assisted laser desorption ionization * mass spectrometry
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 0.856, rok: 2009

  A review of four MS-based technmiques availablw for molecular surface imaging is presented. The maind focus is on the commercially available mass spectrometry imaging techniques: secondary ion mass-spectrometry (SIMS)

  V tomto minireview jsou obecně popsány čtyři hmotnostně-spektrometrické techniky, které jsou používány v analýze povrchů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176210