Počet záznamů: 1

A note on the standard electron transfer potential at the interface between two immiscible electrolyte solutions

 1. 1.
  0330403 - UFCH-W 2010 RIV JP eng J - Článek v odborném periodiku
  Samec, Zdeněk
  A note on the standard electron transfer potential at the interface between two immiscible electrolyte solutions.
  [Poznámka k pojmu standardního potenciálu přenosu elektronu přes rozhraní dvou nemísitelných roztoků elektrolytů.]
  Review of Polarography. Roč. 55, č. 2 (2009), s. 75-81 ISSN 0034-6691
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/07/1257
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: interface between two immiscible electrolyte solutions * interfacial electron transfer * standard electron trasfer potential * homogeneous electron transfer
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  This article presents a brief note on the standard electron transfer potential at the interface between two immiscible electrolyte solutions (ITIES) in relation to the standard electrolyte potentials for redix reactions at electrodes. Based on the available experimental data, the scale of the standard electrode potentials for several redox systems in 1,2-dichlorethane is established, which can be used to evaluate the equilibrium constants of the homogeneous electron transfer reactions.

  V práci je diskutován pojem standardního potenciálu přenosu elektronu přes rozhraní dvou nemísitelných roztoků elektrolytů ve vztahu k standardním elektrodovým potenciálům příslušných oxidačně-redukčních reakcí. Na základě dostupných experimentálních údajů byla vytvořena stupnice standardních elektrodových potenciálů oxidačně-redukčních reakcí v 1,2-dichloretanu, kterou lze využít k přepovědi rovnovážných konstant homogenních reakcí přenosu elektronu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176198