Počet záznamů: 1

Symmetry disturbance and rotational instabilities in a thermal plasma jet

 1. 1.
  0330394 - UT-L 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sekerešová, Zuzana - Hlína, Jan - Šonský, Jiří
  Symmetry disturbance and rotational instabilities in a thermal plasma jet.
  [Narušení symetrie a rotační nestability v tepelném plazma jetu.]
  ISPC - Proceedings 19th International Symposium on Plasma Chemistry. Bochum: University of Bochum, 2009 - (Keudell, A.; Winter, J.; Böke, M.), s. 1-4. ISBN N.
  [International Symposium on Plasma Chemistry - ISPC /19./. Bochum (DE), 26.07.2009-31.07.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: thermal plasma jet * inverse Radon reconstruction * image processing
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  www.ispc-conference.org/ispcproc/index.php

  The aim of the work was to evaluate instabilities in a plasma jet using imageanalysis. Radiation distribution was reconstructed by inverse Radon transformation. We applied special methods to obtain parameters which described geometry of plasma crosssection radiation and compared with modulation of arc current. The results of this analysis show that the temporal developments are correlated.

  Cílem práce bylo vyhodnocování nestabilit v plazma jete pomocí obrazové analýzy. Distribuce záření byla rekonstruována pomocí inverzní Radonové transformace. Pomocí speciálních metod jsme získali parametre popisující geometrii řezu jetu a ty jsme srovnali s modulací proudu jetu. Výsledky ukazujou úzkou korelaci ve vývoji plasma jetu v čase.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176192