Počet záznamů: 1

Scale insects, mealybugs, whiteflies and psyllids (Hemiptera, Sternorrhyncha) as prey of ladybirds. (Review)

 1. 1.
  0330392 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hodek, Ivo - Honěk, A.
  Scale insects, mealybugs, whiteflies and psyllids (Hemiptera, Sternorrhyncha) as prey of ladybirds. (Review).
  [Červci, molice a psyly (Hemiptera, Sternorrhyncha) jako kořist slunéček. (Review).]
  Biological control. Roč. 51, č. 2 (2009), s. 232-243 ISSN 1049-9644
  Grant ostatní:MzeČR(CZ) 002700604; GA ČR(CZ) GA522/08/1300
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: scale insects * mealybugs * whiteflies
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.612, rok: 2009

  The review surveys the literature dealing with food relationships of coccidophagous, aleurodophagous and psyllophagous coccinellids. Special attention is given to the physiological and environmental factors that affect the nutritive suitability of prey. In particular, the physiological states and developmental stages of the predator and prey species, sensory cues used in foraging, interspecific differences in the suitability of prey, the effects of host plants on prey-predator interactions, and climatic and seasonal effects on predation are discussed.

  Review shrnuje údaje o potravních vztazích kokcidofágních, aleurodofágních a psylofágních slunéček. Důraz je věnován hlavně fyziologickým a ekologickým faktorům, které ovlivňují nutriční vhodnost kořisti. Speciálně jsou diskutovány: fyziologický stav a vývojové stadium predátora a kořisti, informace pro smyslové orgány používané při hledání kořisti, mezidruhové rozdíly ve vhodnosti kořisti, role hostitelske rostliny, a klimatické a sezonní vlivy na predaci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176190