Počet záznamů: 1

The Czech Republic

 1. 1.
  0330372 - SOU-Z 2010 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Lux, Martin
  The Czech Republic.
  [Česká republika.]
  Management of Privatised Housing. International Policies & Practice. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009 - (Gruis, V.; Tsenkova, S.; Nieboer, N.), s. 149-172. ISBN 978-1-4051-8188-4
  Grant CEP: GA ČR GA403/06/0915
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Public housing * privatization * housing management
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie

  The chapter contains the description of the public housing privatization process in the Czech Republic and evaluation of management of privatized dwellings. The housing privatization is described in context of overall transition housing policy and the form of management of Homeowners Associations is demonstrated on particular case study.

  Kapitola obsahuje popis procesu privatizace obecních bytů v České republice a hodnocení úrovně managementu privatizovaných bytů. Popis privatizace bytů je zasazen do širšího kontextu české bytové politiky a forma správy společenství vlastníků je názorně demonstrována na konkrétní případové studii.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176176